แบบบ้าน ชั้นเดียว

แบบบ้าน M 8914

รายละเอียดประกอบแบบ M-8914 แบบบ้าน M-8914 รายการประกอบแบบ    สไตล์ MODERN จำนวนชั้น 1 ชั้น ภาพแปลนบ้าน    พื้นที่ใช้สอย 262.00 ตร. ม. ภาพรวม 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ...
Read More

แบบบ้าน M 8031

รายละเอียดประกอบแบบ M-8031 แบบบ้าน M-8031 รายการประกอบแบบ สไตล์ MODERN จำนวนชั้น 1 ชั้น แปลนบ้าน     พื้นที่ใช้สอย  94.00 ตร. ม. ภาพรวม 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1 ...
Read More

แบบบ้าน M 9334

รายละเอียดประกอบแบบ M-9334 แบบบ้าน M-9334 รายการประกอบแบบ    สไตล์ CLASSIC จำนวนชั้น 1 ชั้น ภาพแปลนบ้าน    พื้นที่ใช้สอย 149.00 ตร. ม. ภาพรวม 3 ห้องนอน ...
Read More

แบบบ้าน M 9333

รายละเอียดประกอบแบบ M-9333 แบบบ้าน M-9333 รายการประกอบแบบ    สไตล์ CONTEMPORARY จำนวนชั้น 1 ชั้น ภาพแปลนบ้าน    พื้นที่ใช้สอย 112 .00ตร. ม. ภาพรวม 1 ห้องนอน ...
Read More

แบบบ้าน M 9335

รายละเอียดประกอบแบบ M-9335 แบบบ้าน  M-9335 รายการประกอบแบบ สไตล์  CLASSIC จำนวนชั้น  1 ชั้น ภาพแปลนบ้าน    พื้นที่ใช้สอย  116.00 ตร. ม. ภาพรวม  2 ห้องนอน 1 ...
Read More

แบบบ้าน M 9331

รายละเอียดประกอบแบบ M-9331 แบบบ้าน M-9331 รายการประกอบแบบ    สไตล์ CLASSIC จำนวนชั้น 1 ชั้น ภาพแปลนบ้าน    พื้นที่ใช้สอย 103 ตร. ม. ภาพรวม 2 ห้องนอน ...
Read More